Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Verzekering Beroepsaansprakelijkheid

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, ook wel bekend als een BA-verzekering, is een verzekering die bedrijven, zelfstandigen en professionals beschermt tegen financiële verliezen veroorzaakt door fouten, nalatigheid en andere beroepsgerelateerde claims.

Retail main image

Wat is een verzekering beroepsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn bedoeld voor een breed scala aan professionele beroepen, waaronder architecten, advocaten, accountants, ingenieurs, IT-professionals, consultants, makelaars en medewerkers in de gezondheidszorg. Als u werkt in een beroep dat advies of diensten verleent aan klanten en derden, is het overwegen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een verstandige keuze.

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen claims van klanten of derden die financiële schade hebben geleden als gevolg van een vermeende fout of nalatigheid van een professional. De verzekering beschermt de verzekerde tegen verliezen die kunnen voortvloeien uit gerechtelijke procedures en claims van klanten of derden.

Stel je voor dat je een architect bent en je hebt een ontwerp gemaakt voor een nieuw kantoorgebouw. Na de voltooiing van het gebouw, ontdekt de klant dat er een structurele fout is in het ontwerp, waardoor er extra kosten gemaakt moeten worden om de fout te herstellen. De klant kan besluiten om een claim tegen jou in te dienen voor de extra kosten die hij heeft moeten maken als gevolg van jouw fout. In dit geval kan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering jou beschermen tegen de financiële gevolgen van deze claim.

Verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid (BA uitbating)

Een veelgemaakte fout is het verwarren van beroepsaansprakelijkheid met bedrijfsaansprakelijkheid of BA Uitbating verzekering. BA uitbating beschermt bedrijven en ondernemers tegen claims die voortvloeien uit fysieke schade aan eigendommen of lichamelijk letsel van klanten of derden. Beroepsaansprakelijkheid daarentegen, biedt dekking voor claims van klanten of derden die schade hebben geleden als gevolg van een fout of nalatigheid van de professional.

Vraag een offerte aan

Contacteer ons en ontvang een vrijblijvende offerte voor jouw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vraag een offerte aan

Contacteer ons en ontvang een vrijblijvende offerte voor jouw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Belangrijke dekkingen en uitsluitingen

Wat wordt er gedekt?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijk instrument voor professionals om zich te beschermen tegen financiële verliezen die voortvloeien uit fouten, nalatigheid, verkeerde voorstelling van zaken, vertrouwelijkheidsbreuken en andere beroepsgerelateerde claims. Als professional moet u altijd alert zijn op de risico's die gepaard gaan met uw werkzaamheden en u voorbereiden op de mogelijke gevolgen van eventuele fouten of nalatigheden.

Wat wordt er niet gedekt?

Hoewel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een belangrijk instrument is om u te beschermen tegen financiële verliezen, zijn er grenzen aan wat de verzekering kan dekken. Zo zal de verzekering bijvoorbeeld niet dekken voor schade veroorzaakt door opzettelijk wangedrag of criminele activiteiten.

Aanvullende dekkingen en opties

Naast de basisdekkingen bieden sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen aanvullende dekkingen en opties. Zo kan een verzekering bijvoorbeeld dekking bieden voor schade die voortvloeit uit cyberaanvallen en verlies van data, schade door het niet nakomen van contracten van de verzekerde en meer.

Kosten en premies

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunnen sterk variëren, afhankelijk van uw beroep en uw bedrijfsactiviteiten. Over het algemeen geldt dat hoe hoger uw dekking, hoe hoger uw premie zal zijn. Het is daarom belangrijk om verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken en te kijken naar de premies en voorwaarden.

Naast de premie moet u ook rekening houden met eventuele eigen risico's. Dit is het bedrag dat u zelf moet betalen bij een schadeclaim. Sommige verzekeraars hanteren een vast eigen risico, terwijl andere verzekeraars een eigen risico op maat kunnen aanbieden.

Vraag een offerte aan

Contacteer ons en ontvang een vrijblijvende offerte voor jouw Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Offerte AanvragenOfferte Aanvragen
FAQ

Veelgestelde vragen

No items found.
Cookie instellingen

Privacy is belangrijk voor ons, daarom heb je de mogelijkheid om bepaalde soorten opslag uit te schakelen die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Het blokkeren van categorieën kan de beleving op de website beïnvloeden.
Meer informatie

Alles accepteren

Deze cookies zijn vereist om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Altijd actief

Deze cookies zorgen ervoor dat de website jouw keuzes kan onthouden en geavanceerdere, meer persoonlijke functies kan bieden.

Deze items helpen de websitebeheerder te begrijpen hoe de website presteert, hoe bezoekers met de site omgaan en of er technische problemen zijn.

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor jou en jouw interesses.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.